Sklá

Izolačné dvojsklá alebo trojsklá sú vyrábané zo sklených tabúľ v hrúbkach a druhoch zodpovedajúcich funkčným, mechanickým a estetickým nárokom.

  • Zabezpečujú tepelnú a zvukovú izoláciu a plnia bezpečnostnú funkciu
  • Znižujú náklady na vykurovanie a zabezpečujú príjemné prostredie v byte alebo dome
  • V ponuke je rôznorodá kombinácia skladby skiel, široká farebná škála, deliace ozdobné mriežky a bezpečnostné prvky skla.
  • Ak je požadovaná vysoká rozptylová svetelná priepustnosť a zníženie priehľadnosti, používa sa do skladby izolačného skla ornamentové sklo

Spoločnosť INCON používa výhradne tepelnoizolačné sklá od renomovaných výrobcov skiel SAINT – GOBAIN Glass a AGC.

Dôležitými veličinami pri izolačnom skle sú súčiniteľ prechodu tepla Ug, ktorý predstavuje mieru straty tepla z priestoru W/m2.K., celková priepustnosť slnečného žiarenia g, ktoré sa dostáva cez okná do miestnosti, zvukovú izoláciu, ktorá predstavuje mieru odhlučnenia interiéru od exteriéru. Izolačné sklá sú zložené z dvoch, poprípade z troch sklenených tabúľ v hrúbkach a druhoch zodpovedajúcich funkčným, mechanickým a estetickým nárokom. Medzi sklenými tabuľami je použitý vysúšací prostriedok – molekulové sito. Obvodové spojenie sklených tabúľ a dištančného profilu je zabezpečené adhéznym, trvale plastickým tmelom, vonkajší obvod tabúľ skla a dištančného profilu je vyplnený trvale pružným dvojzložkovým tmelom. Je zaručená vysoká odolnosť proti mechanickému namáhaniu. V ponuke je rôznorodá kombinácia skladby skiel, široká farebná škála, deliace ozdobné mriežky a bezpečnostné prvky skla.

Bezpečnostné sklo

Pri požiadavkách na zvýšené mechanické namáhanie sa používa v skladbe izolačného skla sklo kalené (ESG), alebo lepené (VSG).

Zvukovo-izolačné sklo

Je špeciálne izolačné sklo, ktoré dosahuje vynikajúce izolačné vlastnosti pri zachytávaní hluku. Používa sa tam, kde sú kladené zvýšené nároky na zvukovú izoláciu v blízkosti frekventovaných ciest, železníc a pod. Je možné dosahovať hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti v rozsahu 35 – 40 dB.

Protislnečné reflexné sklá

Nahradením prvej tabule izolačného skla sklom s reflexnými alebo absorpčnými vlastnosťami odbúravajú sa nepriaznivé vplyvy nadmerného slnečného žiarenia. Existuje široká paleta skiel s protislnečnou ochranou či už farebných v hmote s absorpčnou charakteristikou  alebo sklá s reflexnou a absorpčnou charakteristikou. Najdôležitejšia veličina, ktorú je potrebné brať do úvahy, je účinnosť tohto skla, ktorá je daná svetelnou priepustnosťou, reflexiou a celkovou priepustnosťou slnečného žiarenia.

Ornamentné sklo

Ak je požadovaná vysoká rozptylová svetelná priepustnosť a zníženie priehladnosti, používa sa do skladby izolačného skla ornamentové sklo.
V uvedenom prípade je prvá tabuľa skla nahradená sklom ornamentovým.

Izolačné trojsklá

Spoločnosť INCON získala možnosť označovať vybrané plastové okná energetickými štítkami.

Tie charakterizujú celkové energetické vlastnosti hodnotených okien, charakterizované na základe tepelnej bilancie okna, pozostávajúcej z komplexného posudzovania nasledovných parametrov:

  • Súčiniteľa prechodu tepla rámu/krídla „Uf“
  • Súčiniteľa prechodu tepla izolačného skla „Ug“ a jeho celkovej priepustnosti slnečného žiarenia „g“
  • Parametre tepelno-izolačných vlastností dištančného rámika
  • Pomeru priesvitnej a nepriesvitnej časti okna
  • Škárovej prievzdušnosti okna „Q“

Na základe výsledkov hodnotenia sú okná zaraďované do jednotlivých energetických tried.

Plastové okná INCON Luxury s izolačným trojsklom, plastovým dištančným rámikom ( Ug=0,6 W/m2.K) sú zaradené do energetickej triedy A. Tieto okná dosahujú Uw=0,8W/m2K.a teda sú vhodné aj do nízkoenergetických domov.

Izolačné dvojsklá

Štandardne sa v oknách INCON používa izolačné dvojsklo s Ug = 1,1W/m2.K.

Je zložené z dvoch prvotriednych sklených tabúľ float, z ktorých jedná má na vnútornej strane nanesenú tenkú vrstvu ušľachtilého kovu a ich kombináciou s dištančnými profilmi. Vnútorný priestor medzi sklami je vyplnený inertným plynom Argonom.  Používajú sa tiež hliníkové dištančné profily, ktoré najmä v zimnom období spôsobujú svojou dobrou tepelnou vodivosťou tepelný most, čoho dôsledkom môže byť tvorba kondenzátu, najmä na spodnom okraji izolačného skla. Pre elimináciu uvedeného problému doporučujeme použiť dištančný nerezový profil, prípadne plastový tzv. swisspacer TGI rámik.